EVC volwassenen

Wat is een EVC-procedure

Met een EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties) worden competenties in kaart gebracht en beoordeeld. Dit betreft kennis en vaardigheden die zowel op de werkvloer als daarbuiten zijn opgedaan. Dat wordt gedaan aan de hand van een meetlat. Meestal is dat een opleidingsstandaard. Deze competenties worden vastgelegd in een landelijk erkend Ervaringscertificaat.

Voor wie

 • Werknemers die een diploma hebben, maar inmiddels over meer competenties beschikken.
 • Werknemers die competenties hebben die vergelijkbaar zijn met wat je leert op een opleiding, maar die niet in het bezit zijn van het betreffende diploma.
 • Een EVC-procedure is geschikt voor mensen met een werkplek. Belangrijk is ook dat er een langere periode ervaring is opgedaan.

Wat kan ik met een Ervaringscertificaat

Het Ervaringscertificaat

 • Geeft meer inzicht in eigen kwaliteiten en loopbaanmogelijkheden.
 • Zorgt voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt.
 • Kan leiden tot vrijstellingen in het regulier onderwijs. Hierbij wordt het certificaat aan de examencommissie van de betreffende beroepsopleiding aangeboden.
 • Kan mogelijk verzilverd worden in een diploma. Hierbij wordt het certificaat aan de examencommissie van de betreffende beroepsopleiding aangeboden. Daarnaast wordt er getoetst op taal en rekenen.

Hoe verloopt een EVC-procedure

Een EVC-procedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. Telefonisch informatiegesprek met EVC-deskundige van ROC van Twente.
 2. Advies; als een EVC-procedure passend en haalbaar is in uw situatie, dan kan een EVC-traject gestart worden. Deze wordt uitgevoerd door RBO EVC-Dienstencentrum.


  Start EVC-traject:
 1. RBO EVC-Dienstencentrum voert een intakegesprek, bespreekt de overeenkomst en geeft verdere toelichting over het traject.
 2. Vullen Portfolio met behulp van Ervaringsverslagen en beroepsproducten.
 3. Assessment waarbij de assessor (beoordelaar) het portfolio beoordeelt aan de hand van de meetlat. Als onderdeel van het assessment vindt een gesprek plaats met de assessor, het zogenaamde criteriumgericht interview en veelal ook een werkplekonderzoek.
 4. De uitkomst van de beoordeling wordt vastgelegd in een rapportage: het Ervaringscertificaat.

Hoe lang duurt een EVC-procedure en hoeveel tijd kost het mij?

Een EVC-procedure duurt ongeveer drie maanden met een gemiddelde tijdsbesteding van veertig tot vijftig uur. Eventuele reistijd is hierin niet meegerekend.

Kosten, belastingvoordeel en subsidies

Een indicatie voor de prijs voor een EVC-procedure is €1.375,- tot €1.700,- per kandidaat (peildatum 2017). RBO EVC-Dienstencentrum vertelt u wat de exacte kosten zijn.
Omdat de EVC-procedures van RBO EVC-Dienstencentrum erkend* zijn, kunnen kandidaten via de inkomstenbelasting een deel van de kosten terugvragen, onder de noemer scholingskosten. Voor het opvoeren van scholingskosten via de inkomstenbelasting (IB) geldt een drempel van € 250,-. Neem voor meer informatie hierover contact op met de EVC-deskundige van ROC van Twente.

Veel brancheorganisaties zijn aangesloten bij een opleidingsfonds (O&O-fonds). Dit fonds draagt vaak bij in de kosten voor een EVC-procedure.

* Zie ook www.nationaal-kenniscentrum-EVC.nl

Contact

 • Gieterij 200
 • 7553 VZ Hengelo

© ROC van Twente 2017