Voor iedere student: passend onderwijs!

Bij het ROC van Twente sta jij als student echt centraal. Zonder diploma laten we je liever niet de deur uit gaan. Daarom is een passende beroepsopleiding ook zo belangrijk. Voor iedereen: ook als je bijvoorbeeld een functiebeperking, handicap of chronische ziekte hebt. Of misschien heb je te maken met een psychische aandoening? Met de mogelijkheid tot extra onderwijsbegeleiding ondersteunen we je hierin op school en op de stage.

Afspraak = afspraak!

Image Afspraak = afspraak!

Vanaf augustus 2014 is er een nieuwe wettelijk regel voor passend onderwijs.
Dit verplicht het ROC van Twente voor iedere student een passende beroepsopleiding te bieden. Juist wanneer je extra onderwijsbegeleiding nodig hebt. Die afspraak maken we nu al met je. Wij bespreken samen met jou en (eventueel) je ouders wat nodig is om de beroepsopleiding met succes te kunnen volgen. Hier houden we ons aan.

Ontwikkelplan
Samen met je begeleider wordt er een ontwikkelplan opgesteld. Hierin wordt o.a. beschreven wat je vraag is naar extra persoonlijke aandacht en begeleiding, over wat je stimuleert of belemmert in het leren, welke hulpmiddelen je nodig hebt. De opleiding beschrijft in het ontwikkelplan welke extra onderwijsbegeleiding zij vervolgens geeft, zodat je weet wat je kan verwachten. De gemaakte afspraken hebben ook betrekking hebben op wat wij van jou verwachten, bijvoorbeeld op het gebied van gedrag of aanwezigheid in de lessen.
 

Onze spelregels voor passend onderwijs

 1. Jouw mogelijkheden om een beroep te leren uitoefenen staan centraal. We kijken dan ook naar de beroepseisen die bij dit beroep horen, welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt en natuurlijk naar je eigen ontwikkelingsmogelijkheden;
 2. Het is daarom belangrijk dat jij en je ouders informatie geven over jouw extra onderwijsbegeleidingsvraag. Indien nodig lever je een verklaring van een deskundige in;
 3. In de intake kan blijken dat de beroepsopleiding die je wilt volgen, niet past bij jouw ontwikkelmogelijkheden. Samen kijken we dan naar een andere passende beroepsopleiding, waarin je ook meer kans op werk hebt;
 4. Je ouders spelen een belangrijke rol tijdens je opleiding. Ben je nog geen 18 jaar, dan hebben wij een informatieplicht, maar ook als je ouder bent vinden wij het belangrijk om je ouders bij je opleiding te betrekken;
 5. En last but not least: wij zorgen voor deskundige docenten en begeleiders die je kunnen adviseren en ondersteunen als je extra onderwijsbegeleiding nodig hebt.
   

 

Ondersteuning en aanpassingen

Image Ondersteuning en aanpassingen

Het kan zijn dat je bepaalde ondersteuning of aanpassingen nodig hebt. Uiteraard werken we graag mee. Er is veel mogelijk in overleg met de beroepsopleiding. Een paar voorbeelden:

 • je plek in de klas of de mogelijkheid van een time-out;
 • een prikkelarme (leer)omgeving;
 • een (tijdelijk) maatwerkrooster;
 • begeleiding bij het aanleren van studievaardigheden;
 • coaching gericht op sociale interactie;
 • ondersteuning bij het vergroten van je concentratie of je werktempo;
 • uitleg bij het stagebedrijf over jouw vraag om extra onderwijsbegeleiding;
 • remediering bij dyslexie of dyscalculie
 • een extra pauze tijdens je stage;
 • aangepaste vormen van toetsing en examinering, zoals één examen per dag, een prikkelvrije ruimte en/of een aangepaste afname van een examen.

 

Meer informatie?

Wil jij weten wat we allemaal nog meer doen op het gebied van passend onderwijs? Mail gerust met één van onze medewerkers via passendonderwijs@rocvantwente.nl

 

 

Voetnoot: onderwijsinstellingen hoeven niet bij voorbaat rekening te houden met alle mogelijke beperkingen die het gevolg zijn van handicaps of chronische ziekten bij studenten. De Wet Gelijke Behandeling bij handicap en chronische ziekte, gaat uit van een aanpassing in een concrete, individuele situatie, waarbij het initiatief ligt bij jouzelf, dan wel bij je vertegenwoordigers. Je dient kenbaar te maken dat er behoefte bestaat aan een aanpassing en welke aanpassing in de bewuste situatie is gewenst.

© ROC van Twente 2017