Informatie voor werkgevers

win-win situatie voor werkgevers en werknemers

De Entreeopleiding is er voor maatschappelijke participatie. Deze eenjarige opleiding op mbo niveau 1 is geschikt voor iedereen die nog geen diploma heeft en zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt wil vergroten.

Voor werkgevers biedt deze opleiding in de BBL-variant de kans om werknemers (zonder diploma) ook in minder goede tijden, te behouden voor werk en daarnaast beter voor te bereiden op de toekomst.

Leren wat je kunt

In de opleiding gaat het om het vergroten van vakkennis, vaardigheden en beroepshouding van uw werknemers. Alles wat nodig is om succesvol(ler) op een werkplek te kunnen functioneren.

Er wordt gewerkt volgens het principe ‘Leren wat je kunt’. De deelnemer ontdekt zijn eigen mogelijkheden. Hij kan vaak meer dan gedacht. De deelnemer leert precies dat wat nodig is om het werk beter uit te kunnen voeren.

BBL: werkend leren

Tijdens een Entreeopleiding BBL is de deelnemer voornamelijk aan het werk; minimaal 16 uur per week. Training en begeleiding vinden op de werkvloer plaats. Daarnaast wordt er 6 klokuren groepsgewijs lesgegeven.

Opleidingskosten en subsidiemogelijkheden

Image Opleidingskosten en subsidiemogelijkheden

Het wettelijk cursusgeld voor de BBL-opleiding wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van OC&W. De juiste bedragen zijn te vinden op de opleidingsfolders. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een bedrag voor boeken / leermiddelen.

In de opleidingsvariant BBL bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. De subsidieregeling praktijkleren stimuleert werkgevers en vrijwilligersorganisaties tot het bieden van leerwerkplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die worden gemaakt voor de begeleiding van een deelnemer en bedraagt maximaal € 2.700,- per studiejaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit. Het bedrijf kan de subsidie zelf aanvragen. Meer info op www.rvo.nl/praktijkleren.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Edwin Kamp, tel. 06 - 46 70 58 05, ekamp@rocvantwente.nl. 

© ROC van Twente 2017