Aanmelding, intake, toelating en inschrijving

Als je een mbo-opleiding wilt volgen dan kun je je digitaal of schriftelijk aanmelden. Natuurlijk kies je voordat je het aanmeldformulier invult eerst welke opleiding je wilt gaan volgen. Dit doe je door deel te nemen aan ‘Kom! Een dagje kijken in het mbo’, onze Open Dagen te bezoeken en natuurlijk door te praten met je decaan of mentor.

Aanmelden? Doe dit tussen 1 januari en 1 maart!

Dan doe je volledig mee aan onze instroomprocedure. Je kunt je voor één beroepsopleiding aanmelden.

Digitaal aanmelden
Op onze website staan alle mbo-opleidingen vermeld. Kies je opleiding en klik op de knop 'meld je aan voor deze opleiding'. Doorloop alle stappen en klik op 'verzenden'. Als wij je aanmelding hebben ontvangen, sturen we je per post een bevestiging van aanmelding. 

Schriftelijk aanmelden
Wil je je liever schriftelijk aanmelden? Vraag dan bij je eigen decaan of bij ons Studie Informatiepunt (0800 838 38 38) een aanmeldingsformulier aan, vul het in en stuur het op.

Instroombeperking

Bij een klein aantal opleidingen is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Bijvoorbeeld omdat er niet voldoende stageplekken zijn of omdat er in het beroep minder kans op werk is. Als er voor één van deze opleidingen meer aanmeldingen zijn dan beschikbare opleidingsplaatsen, wordt er rond 1 maart geloot. Als je je voor zo’n opleiding pas na 1 maart aanmeldt, kun je dus niet meer meedoen aan deze loting en wordt je kans op een plek in deze opleiding kleiner. Wil je weten welke opleidingen een instroombeperking kennen? Check dan www.rocvantwente.nl/instroombeperking

Het intakegesprek!

Eerste loopbaanactiviteit
Een intakegesprek voeren we met jou (en je ouders) en daarin bekijken we of je vooropleiding voldoende is. Wij vinden het 't allerbelangrijkst, dat je kiest voor een opleiding en dus een beroep dat bij je interesse en mogelijkheden past. Daarom is de informatie die je mentor aan ons geeft via het Digitaal Doorstroom Dossier erg belangrijk. Die informatie spreken we samen door. Zo kunnen wij jou straks goed begeleiden. Als er een instroombeperking geldt voor de opleiding van je keuze en je bent niet ingeloot, dan wordt er tijdens de intake met je overlegd welke alternatieve opleidingen er voor je zijn. 

Moet ik testen maken tijdens de intakeprocedure?
Tijdens de intakeprocedure maak je een intaketest, de AMN Insight. Deze test zegt iets over wat je kunt (capaciteit), wat je voor je studie over hebt (motivatie) en over wie je bent in relatie tot het beroep dat je wilt gaan leren. Zo weten we of de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld en dus uiteindelijk het gekozen beroep bij je passen. Aan het begin van de opleiding maak je nog een taal- en rekentoets. Met de resultaten van deze testen weten we wat meer over je startniveau en of je extra ondersteuning nodig hebt of niet. Je hoeft je op de toetsen niet voor te bereiden. De toetsen zijn geen selectiemiddel!

Ik heb extra begeleiding nodig. En nu?

Image Ik heb extra begeleiding nodig. En nu?

Als jij extra onderwijsbegeleiding nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je ook extra begeleiding hebt gehad op de middelbare school of een leerprobleem of functiebeperking hebt, zoals dyslexie, dan kun je dit bespreken tijdens het intakegesprek. Doe dit zo uitgebreid en eerlijk mogelijk.

Wij doen er alles aan om samen met jou en onze docenten afspraken te maken over passend onderwijs, zodat jij je opleiding goed kunt starten en uiteindelijk met een diploma ROC van Twente kunt verlaten. 

De toelatingscommissie

Na het intakegesprek besluit de toelatingscommissie of je toegelaten wordt tot de opleiding. Zoals gezegd: we willen je heel graag op de juiste plek krijgen. De toelatingscommissie kan besluiten dat je:

  • tot de gewenste opleiding wordt toegelaten zonder aanvullende afspraken;
  • tot de gewenste opleiding wordt toegelaten met aanvullende afspraken;
  • wordt doorverwezen naar een loopbaanbegeleider van het ROC van Twente,
    omdat de toelating tot de gekozen opleiding niet wenselijk is; we kijken dan samen naar een alternatief.

Na de intake

Na de intake hoor je of je in principe toelaatbaar en plaatsbaar bent voor de beroepsopleiding van je keuze. Dan kun je na het behalen van je diploma voortgezet onderwijs of het afronden van het praktijkonderwijs worden ingeschreven. Als je aan alle voorwaarden voldoet, krijg je van ons een onderwijsovereenkomst. Deze krijg je per post thuisgestuurd. Als je niet toelaatbaar of plaatsbaar bent voor deze opleiding of je wordt vanwege een instroombeperking niet geplaatst, kijk je samen met een loopbaanadviseur welke opleiding je binnen ROC van Twente wél zou kunnen doen. Zonder vmbo-diploma (of vergelijkbaar) ben je niet toelaatbaar tot de mbo-opleidingen op niveau 2, 3 of 4. Dan is er voor jou de Entreeopleiding.

Wat als je je diploma niet haalt?

Dan moet je overleggen met je decaan of mentor wat voor jou de juiste weg is om toch een diploma voortgezet onderwijs te halen. 

Documenten voor de definitieve inschrijving

Nadat je de intakeprocedure hebt doorlopen, hebben we nog een paar documenten van je nodig. Welke documenten we precies nodig zijn, hoor je tijdens het intakegesprek (eerste loopbaanactiviteit). En dan..... check, check, dubbelcheck. Als we elkaar goed hebben gesproken, en het papierwerk in orde is, ben jij student bij ROC van Twente. 

Vragen?

Voor vragen over de instroomprocedure kun je contact opnemen met ons Studie Informatiepunt (STIPT), telefoonnummer: 0800 838 38 38.

Contact

Studie Informatiepunt

Gieterij 200, Hengelo: ma t/m do van 9.00 - 16.30 uur en vrij van 9.00 - 16.00 uur (meestal ook in de vakanties)

  • Wierdensestraat 65, Almelo: ma t/m do van 9.00 - 16.30 uur
  • Wethouder Beversstraat 165, Enschede: di & do van 13.00 – 16.30 uur

© ROC van Twente 2017