VAVO Lyceum van Twente

Image VAVO Lyceum van Twente

Gezakt of om andere redenen je opleiding niet af kunnen maken? Met het VAVO kun je alsnog je vo-diploma behalen. In voltijd of deeltijd. Je volgt alleen de vakken die je nodig hebt voor het officiële diploma vmbo-tl (theoretische leerweg), havo of vwo. In sommige gevallen is een combinatie met een eenjarig mbo-traject mogelijk of met een hbo- of wo-studie. Ook voor volwassenen die (alsnog) een diploma willen halen, biedt VAVO mogelijkheden.

Wat is VAVO?

VAVO staat voor 'Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs'. In het VAVO verzorgt ROC van Twente voortgezet onderwijs aan (jong)volwassenen in de hoogste leerjaren van het vmbo, havo en vwo.

De VAVO-opleidingen kenmerken zich door een gestructureerde aanpak. De examenklassen vwo, havo en vmbo-tl kennen drie periodes met lessen die elk worden afgesloten met een toetsweek.
Het hele jaar werken docenten en leerlingen naar het Centrale Examen toe. Iedere leerling krijgt een mentor toegewezen om de studievoortgang te bewaken.

Contact

  • VAVO Lyceum van Twente
  • Piet Heinstraat 4-6
  • 7511 JE Enschede

© ROC van Twente 2017