uw kind op ROC van Twente

Hier vindt u informatie over wat wij zoal doen om u als ouder te betrekken bij de schoolloopbaan van uw kind. Uw betrokkenheid vinden wij van groot belang. Naast de gebruikelijke informatieavonden en 10-minuten gesprekken zijn we als ROC van Twente volop bezig met het steeds meer betrekken van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind.

Wat doen we al?

Aan ouders wordt voorafgaand aan de inschrijving een speciaal voor hen geschreven boekje met info over ROC van Twente in het algemeen uitgereikt. Dit boekje heet de 'Ouderwijzer' en is op deze pagina te vinden onder het kopje 'Documenten'.

Intake

Ouders worden bij de meeste opleidingen steeds meer betrokken bij de intake wanneer hun kind aan een opleiding begint.

E-coach

Image E-coach

ROC van Twente is, in samenwerking met het Centraal Plan Bureau, gestart met het project 'E-coach' bij een aantal opleidingen met ouders van willekeurig geselecteerde studenten.

E-coaches zijn docenten die ouders/verzorgers digitaal begeleiden om het leerproces van hun zoon/dochter aan één van onze mbo-opleidingen te ondersteunen.
Er worden verschillen gemeten in resultaten op het gebied van schooluitval en van wijzigingen in opleidingen (switchgedrag), tussen studenten die wel, en studenten die niet aan het project meedoen.

Het doel is het verbeteren van de begeleiding van studenten door hun ouders. De e-coaches helpen ouders de begeleiding van hun kind te verbeteren. Ongeveer 50 e-coaches van 14 mbo-opleidingen zijn geschoold door een expert van het Loopbaancentrum. In oktober 2014 is de begeleiding van de ouders gestart, in juni 2016 eindigt het onderzoek en worden de resultaten van dit onderzoek door het CPB bekend gemaakt.

Onderzoek naar ouderbetrokkenheid

Er wordt onderzoek gedaan naar de rol van ouderbetrokkenheid. Meer informatie over dit onderzoek vindt u hier>>.

Benieuwd naar onze opleidingen

Image Benieuwd naar onze opleidingen

Bent u op zoek naar meer inhoudelijke informatie over onze opleidingen? Check dan onze website rocvantwente.nl. U vindt bij elke opleiding o.a. informatie over het toekomstige beroep, de duur, de kosten, benodigde toelatingseisen en het vakkenpakket. Daarnaast is er per opleiding ook info te vinden over de kansen op werk en stage, de studenttevredenheid en het startsalaris. Dit vindt u onder het kopje Studie in Cijfers.

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de opleiding van uw kind, dan kunt u terecht bij de studieloopbaanbegeleider of de teammanager van de betreffende opleiding. 

Contact

ROC van Twente

  • Centrale receptie
  • Gieterij 200
  • 7553 VZ Hengelo (Ov.)

© ROC van Twente 2017