onderzoek naar ouderbetrokkenheid

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat ouders een positieve invloed kunnen hebben op het studiesucces van hun kinderen, doordat ze betrokken zijn bij de studie van hun kind. Dit verband is aangetoond voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. Binnen het mbo is hier nog niet veel over bekend.
Als ROC van Twente zijn wij bezig met een wetenschappelijk onderzoek om te weten te komen of ouderbetrokkenheid mogelijk de kans verkleint dat een student voortijdig de school verlaat (stopt met de opleiding).

Van vragenlijst...

Image Van vragenlijst...

Zo onderzochten wij de rol van ouderbetrokkenheid onder ouders/verzorgers, docenten en ook studenten. Eind 2015 stuurden wij hen een vragenlijst met vragen over de betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind. De respons was erg groot, waardoor we een goed beeld krijgen van de wensen en behoeften van docenten, studenten en u als ouders.

... naar methodieken

De resultaten van dit onderzoek worden momenteel omgezet in methodieken die uitgevoerd worden door een aantal opleidingen. Hierdoor weten opleidingen beter hoe u als ouder bereikt kunt worden, waar u behoefte aan heeft, hoe de school daarop in kan spelen en de relatie kan leggen tussen u, uw kind en de opleiding. Deze methodieken worden in het schooljaar 2016-2017 bij diverse opleidingen ingezet.

© ROC van Twente 2017