Project ‘Bevorderen instroom Allochtonen in Techniek’

Image Project ‘Bevorderen instroom Allochtonen in Techniek’

5 maart 2013

Inhoud van het project

Het werven van allochtone leerlingen voor een techniekopleiding vergt een aparte aanpak. In dit project kiezen we voor een aanpak waarbij we allochtone leerlingen die al voor techniek hebben gekozen, actief inzetten om nieuwe leerlingen te werven. Op het ROC is een campagneteam samengesteld bestaande uit allochtone studenten Techniek. Dit team heeft onder professionele begeleiding een campagne gemaakt en voert deze uit. De campagne richt zich primair op vmbo-scholieren die in het 2e jaar een sectorkeuze moeten maken. Daarnaast richt de campagne zich op intermediaire doelgroepen: de ouders/sociale omgeving, docenten, studieadviseurs en decanen van de vmbo’s en op werkgevers in de techniek. Voor elke regio wordt een apart campagne plan ontwikkeld.  

Doelstelling van het project

• Bij deelnemende vmbo’s: toename instroom allochtone leerlingen (2e jaar vmbo) voor techniekopleidingen (studiejaar 2013/2014)
• Bij deelnemende ROC’s: toename instroom allochtone leerlingen in techniek in erop volgende studiejaren.
• Algemeen: beschikbaar maken van beproefde methode om allochtone (vmbo-)leerlingen te werven voor techniek
 

Nevendoelstellingen

• Beeldvorming technische beroepen bijstellen;
• Communicatie met ouders en sociale omgeving in keuzeproces verbeteren;
• Communicatief met werkgevers in technieksector verbeteren;
• Voorlichting en advies door de vmbo-school (docenten, studieadviseurs, decanen) aan allochtone leerlingen waar mogelijk verbeteren.

Kern van het project is dat we bij het realiseren van de doelstellingen de allochtone leerlingen zelf een actieve rol geven.

Campagneteam

Het project is in september 2012 gestart met het werven van studenten van allochtone afkomst op het ROC van Twente voor het campagneteam. Deze studenten zijn enthousiast begonnen aan drie opdrachten: het interviewen van vrienden en familie, onderzoek naar voorlichting en het maken van een filmscript.
Vervolgens is met de resultaten een Toolkit samengesteld, bestaande uit een flyer, voorlichtings-en oriëntatiemogelijkheden en een promotiefilm. Deze Toolkit zal medio maart 2013 aan de vijf participerende vmbo-scholen worden gepresenteerd. De scholen die op dit moment participeren zijn: SG Twickel en Pius X College.
 

Interesse?

Indien u geïnteresseerd bent in het inzetten van het campagne team of de promotiematerialen, kunt u contact opnemen met het ROC van Twente, instroomtechniek@rocvantwente.nl.

 

© ROC van Twente 2017