decanen

Welkom op onze pagina voor decanen en mentoren binnen het voortgezet onderwijs. Hier vindt u alle relevante informatie over onze opleidingen, (onderwijs)ontwikkelingen en overig belangrijk nieuws van ROC van Twente, zodat u nog beter uw leerlingen kunt adviseren, informeren en voorlichten over onze opleidingen.

aanmelding, inschrijving, intake en toelating

Als uw leerling een opleiding wil volgen bij ROC van Twente, dan kan hij of zij zich digitaal aanmelden. ROC van Twente biedt verschillende mogelijkheden, welke kunnen helpen bij het maken van een studiekeuze. Uw leerling kan bijvoorbeeld deelnemen aan ‘Kom! Een dagje kijken in het mbo’ en/of onze Open Dagen bezoeken. Meer informatie over onze aanmeldprocedures is te vinden op een speciale pagina op onze website. 

Het Team Bijzondere Instroom ondersteunt de beroepsopleidingen bij de instroom van nieuwe studenten.

decanendag 2016

Op 8 december 2016 heeft de jaarlijkse Decanendag plaats gevonden in Enschede. Het plenair gedeelte vond plaats bij het nieuwe Van der Valk hotel. De presentaties werden verzorgd door:

  • Nick van der Valk (over de organisatie, het nieuwe gebouw en de opleidingen)
  • Trudy Vos (over arbeidsrelevantie, bijzondere opleidingen, positie ROC van Twente etc..)
  • Lotte Scholte Lubberink (over het instroombeleid)
  • Bastiaan Neurink en Han Reimert (over de nieuwe website)
  • Gerald Oude Alink (over de Gezonde School)

Hierna zijn we naar onze locatie Wethouder Beversstraat gegaan, waar onderstaande 6 opleidingen zich gepresenteerd hebben.

1. Handel en ondernemerschap (detailhandel)
2. Veiligheid en vakmanschap
3. Beveiliger
4. Twentse Zorg Academie
5. Dienstverlening (Helpende zorg en welzijn, Sport en Facilitair)
6. Economie en administratie

De dag werd afgesloten met een goed verzorgde lunch bij Van der Valk.
Hierbij de link naar de decanenkrant, welke aan het eind van de dag uit gedeeld werd. Patricia Vollenbroek heeft de presentaties naar de decanen verstuurd.

entreeopleiding

ROC van Twente verzorgt de Entreeopleiding. Binnen deze niveau 1 opleiding bestaan verschillende profielen. Op onze website vindt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw leerlingen.

havistentraject

In het voorjaar van 2016 is opnieuw gestart met het Havistentraject bij ROC van Twente in de Gieterij in Hengelo. Het Havistentraject is ontwikkeld voor havisten die wegens uiteenlopende redenen moeten/willen stoppen met de havo. Voorwaarde voor deelname is het overgangsbewijs van drie naar vier havo. Ook kunnen havisten uit klas vijf hieraan deelnemen.

Het traject bestaat uit een Loopbaanoriëntatieprogramma van vier weken om de student te laten (her)oriënteren op een (mbo-)opleiding. Hierop aansluitend volgt een werkveldoriëntatie waarin de student gaat onderzoeken of het toekomstige werkveld ook daadwerkelijk bij hem past en of de nieuwe keuze de juiste is. In de vijfde week worden de ouders individueel uitgenodigd om de voortgang van hun kind en het traject te bespreken. Deze gesprekken zijn de vorige keer als heel positief ervaren.

Tijdens het Loopbaanoriëntatieprogramma volgen de studenten tevens het Invoegtraject. In het Invoegtraject wordt gewerkt aan algemene vakken en aan vakleer. Vakleer bestaat uit werken aan modulen van de nieuw gekozen opleiding, zodat de student zich al kan voorbereiden op de lesstof van het nieuwe schooljaar. Tijdens het Invoegtraject kan de student ook een combinatie maken van Invoeg en stage. Het Invoegtraject loopt door tot de zomervakantie.

Dankzij de vroege start van het programma zijn veel studenten in staat geweest zich aan te melden vóór de inschrijvingsdatum van 1 maart, ondanks lotingen en instroombeperkingen.

Voor meer informatie:
Gerry Konijnenbelt: gkonijnenbelt@rocvantwente.nl of Joris Poffers: jpoffers@rocvantwente.nl

instroombeperking

De opleidingen waarvoor een instroombeperking geldt voor het schooljaar 2016-2017 zijn tijdens de Decanendag op 8 december 2016 bekend gemaakt. Ze staan op onze website vermeld. U kunt ze vinden via deze link.

keuzedelen

Vanaf schooljaar 2016-2017 worden op het mbo keuzedelen ingevoerd. Wij hebben alle belangrijke informatie voor u op een rijtje gezet. Klik hier voor meer informatie.

loopbaancentrum

Ons loopbaancentrum helpt studenten als ze voor een moeilijke keuze staan. Daarnaast kunnen onze studenten via het Loopbaancentrum hulp en service krijgen bij het aanvragen van bepaalde voorzieningen, als hij of zij een handicap of chronische ziekte heeft. Meer informatie over het loopbaancentrum vindt u op onze website

nieuwe brochurelijn voor schooljaar 2017-2018

Onze brochures zijn in een nieuw jasje gestoken, uiteraard aangepast aan onze nieuwe huisstijl. Van 23 beroepenbrochures gaan we naar 8 brochures met daarin specifieke informatie per opleiding. Binnenkort ontvangt u onze brochures met de bijbehorende cassette. Tenzij u anders aangegeven heeft, ontvangt u ook een nieuwe display. Hiermee kunt u overzichtelijk alle brochures aan uw leerlingen tonen.

Met dit voorlichtingsmateriaal kunt u uw leerlingen helpen bij het maken van de juiste opleidingskeuze.

Heeft u voor de herfstvakantie geen brochures ontvangen of wilt u ze bijbestellen? Dat kan via het bestelformulier rechts boven aan deze pagina of neem contact op met STIPT.

Open Dagen

De Open Dagen 2017 zijn op de volgende data:

ma 30 jan in Enschede
di 31 jan in Hengelo
wo 1 feb in Almelo en Vroomshoop
do 2 feb in Rijssen

Alle Open Dagen zijn van 15:00-21:00 uur. Voor meer informatie kijk op www.rocvantwente.nl/opendagen

ouderwijzer

In september 2015 hebben we de Ouderwijzer geïntroduceerd: een handzaam boekje speciaal voor ouders met kinderen op het v(mb)o die een keuze voor een mbo vervolgopleiding moeten gaan maken. Het boekje wordt aangeboden tijdens de voorlichtingen op de v(mb)o-scholen (via de voorlichters en STIPT) en op de Open Dagen. 

passend onderwijs

Bij ROC van Twente staat de student echt centraal. Zonder diploma laten we onze studenten liever niet de deur uit gaan. Daarom is een passende beroepsopleiding ook zo belangrijk. Voor iedereen: ook voor studenten met een functiebeperking, handicap of chronische ziekte. Of misschien heeft uw leerling te maken met een psychische aandoening? Met de mogelijkheid tot extra onderwijsbegeleiding ondersteunen we onze studenten hierin op school en op de stage.

Lees meer over passend onderwijs op onze website

Contact

Studie Informatie Punt Twente

Gieterij 200, Hengelo: ma t/m do van 9.00 - 16.30 uur en vrij van 9.00 – 16.00 uur (meestal ook in de vakanties)

  • Wierdensestraat 65, Almelo: ma t/m do van 9.00 - 16.30 uur
  • Wethouder Beversstraat 165, Enschede: di & do van 13.00 – 16.30 uur

© ROC van Twente 2017