Leren zonder grenzen

Internationalisering bij ROC van Twente

Ga op ontdekkingsreis

Image Ga op ontdekkingsreis

We leven niet op een eiland maar in een klein land dat contacten onderhoudt met bedrijven en instellingen over de hele wereld. Dichtbij, vlak over de grens, maar ook ver weg in andere werelddelen. En ook als je niet in het buitenland werkt, krijg je te maken met allerlei internationale contacten. In ons eigen land, binnen de Europese Unie, maar ook daarbuiten.

ROC van Twente stimuleert internationalisering op drie niveaus:

1. Internationalisation at home

2. Mobility

3. Excellence 

Bekijk hier de videofilm waarin het beleid voor de komende jaren verder wordt verduidelijkt. 

 

Allereerst internationalisering op school!

Image  Allereerst internationalisering op school!

Het betekent dat alle studenten op school vertrouwd raken met dat wat belangrijk is om te weten en te kunnen als ze internationale relaties aangaan, voor hun beroep, maar ook om zichzelf in de breedte te ontwikkelen.

De foto bijvoorbeeld toont een groep studenten uit Duitsland en van ons ROC: zij maken al aan het begin van hun opleiding kennis met elkaar, spreken over hun opleiding, hun leven, overeenkomsten en verschillen.

Mobiliteit

Image Mobiliteit

Veel studenten kiezen voor een stage in het buitenland. Bij sommige beroepen ligt dat voor de hand, zoals bijvoorbeeld bij een toeristische opleiding. Maar eigenlijk kun je voor elk beroep naar het buitenland. Dat kan ver weg én dichtbij: in Europa en tot ver daarbuiten.

 

Excellentie

Image Excellentie

In het kader van ons Excellentieprogramma, bieden we studenten en medewerkers de mogelijkheid aan bijzondere buitenlandprojecten deel te nemen. Voorbeelden van dergelijke excellentieprogramma's zijn deelname aan de Eutopese of World Skillswedstrijden of de America Exchange, een uitwisselingsprogramma met de U.S.A.


 

Keurmerk internationalisering

Image Keurmerk internationalisering

 In 2015 ontvingen we de VET Mobility Charter. Meer over dit keurmerk leest u hier.

Wat is Erasmus+?

Image Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren. 

Meer over Erasmus+

Ook buiten Europa

Image Ook buiten Europa

ROC-docenten autotechniek geven les in Indonesië

Onze docenten Michel Greven en Richard Blokzijl zijn in oktober van dit jaar enkele weken in Indonesië geweest om daar les te geven in autotechniek. De beide docenten waren daar op verzoek van de organisatie PUM Netherlands senior experts. PUM staat voor ‘Programma Uitzending Managers’. Dat is een nonprofit organisatie die bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende markten gratis van advies voorziet door ze te koppelen aan ervaren professionals uit Nederland. Aanvankelijk waren dat gepensioneerde managers, maar tegenwoordig maakt men ook dankbaar gebruik van de diensten van andere vakspecialisten en ondernemers die zich als vrijwilliger bij PUM hebben aangemeld. PUM voert jaarlijks wereldwijd 2000 projecten uit in 70 landen om het MKB aldaar te stimuleren. Lees het hele artikel hier.

Contact

  • Dhr. M.J.J. (Marcel) Wiggers
  • coördinator Internationalisering
  • Gieterij 200
  • 7553 VZ Hengelo

Contact

  • Dhr. L. (Lammert) Folkerts
  • coördinator Internationalisering
  • Gieterij 200
  • 7553 VZ Hengelo

© ROC van Twente 2017