Statuten

In de statuten van het ROC van Twente is onder andere opgenomen wat de taken en bevoegdheden zijn van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur. Tevens is in de statuten opgenomen hoe deze twee organen zich tot elkaar verhouden.

© ROC van Twente 2017