Klachten en bezwaren

Een klacht....wat nu?

Iedereen heeft wel eens met klachten te maken. Ook binnen het ROC van Twente, met 2000 medewerkers die werken aan onderwijs voor ruim 18.500 studenten. En waar veel mensen intensief met elkaar omgaan, gaat natuurlijk ook wel eens iets mis.

Toegankelijke klacht- en bezwaarvoorziening

Onderwijsorganisaties zijn verplicht tot het aanstellen van klacht- c.q. bezwaarcommissies, voor zowel de werknemers als de studenten. Voor een ROC staan deze voorgeschreven in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en de CAO-Bve.

Om meer duidelijkheid te scheppen in al deze (interne) commissies, maar ook om een toegankelijke klacht- en bezwaarvoorziening voor werknemers en studenten te creëren, is een Handleiding Klacht en Bezwaar ROC van Twente opgesteld.

Kwalitatief goede klachtenvoorziening

ROC van Twente wil met deze Handleiding aangeven dat zij hecht aan een kwalitatief goede klachtenvoorziening.

Naast de verplichte commissies heeft het ROC in deze Handleiding ook een algemeen klachtrecht voor werknemers en studenten opgenomen.

Commissie Studentenzaken

Binnen het ROC van Twente kunnen klachten over nagenoeg iedere arbeidssituatie of onderwijssituatie worden voorgelegd aan een commissie.

Voor de studenten bijvoorbeeld is het algemeen klachtrecht neergelegd bij een speciale daartoe ingestelde commissie: de Commissie Studentenzaken.

Onderling overleg tussen de student en de school

Het ROC streeft ernaar dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden afgehandeld in onderling overleg tussen de student en de school. Het oplossen van geschillen door partijen zelf heeft ook veruit de voorkeur.

Mediation

Met het oog op probleemoplossing door de partijen zelf biedt het ROC van Twente de partijen in een geschil eerst de mogelijkheid tot mediation: geschiloplossing door partijen met behulp van een onafhankelijke bemiddelaar.

Mediation is gericht op de oplossing van conflicten met behoud van de onderlinge relatie. En dit is tevens de inzet van het ROC van Twente als het gaat om klachten en bezwaren.

De Handleiding Klacht en Bezwaar

De Handleiding Klacht en Bezwaar ROC van Twente is geschreven voor iedereen die op een of andere wijze betrokken is bij een klacht of bezwaar die het ROC van Twente aangaat.

Het biedt alle relevante informatie voor werknemers of studenten die een klacht of bezwaar hebben.

© ROC van Twente 2017