MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie

Leren wat je kunt. Het creëren van een verrassend positief toekomstperspectief. Persoonlijke aandacht. Het bieden van (extra) begeleiding. Leren participeren in de samenleving. Inburgeren. Dat zijn kreten die aansluiten bij het MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie.

Het MBO College heeft als algemeen doel jongeren en volwassenen, die om welke reden dan ook behoren tot een kwetsbare doelgroep, toe te leiden naar een beroepsopleiding en/of de arbeidsmarkt. Wij bieden een leerklimaat waarin ze kunnen ontdekken wat (wel) een realistisch toekomstperspectief is en ondersteunen ze om hun loopbaan verder vorm te geven.

Iedere student is hierbij verantwoordelijk voor zijn/haar eigen traject. Dit laatste is erg belangrijk, de student moet zelf aan het werk, dat biedt de grootste kans op slagen. Uiteraard krijgt hij/zij daarbij alle ondersteuning die nodig is.

Entreeopleiding

De Entreeopleiding is een eenjarige assistentopleiding op mbo niveau 1. Deze opleiding is geschikt voor iedereen die nog geen diploma heeft en zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt wil vergroten. Door het volgen van deze opleiding, krijgt de student de kans om een mbo-diploma te behalen, waarmee hij/zij kan uitstromen naar de arbeidsmarkt of kan doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2.

De Entreeopleiding is een praktijkgerichte opleiding (BOL  en BBL) op niveau 1 en kent in totaal 9 profielen, waarvan er binnen ROC van Twente 7 worden aangeboden. De opleidingsinformatie Entree is hier>> te vinden.

Trajecten en projecten

oriëntatie_en_ontwikkeling_2
Zoom
oriëntatie_en_ontwikkeling_2

Om het uitvallen van studenten te voorkomen, bieden we verschillende trajecten en projecten aan. Deze trajecten zijn voornamelijk bedoeld voor onze eigen studenten, die het om welke reden dan ook niet redden in hun gekozen mbo-opleiding. 

Wij bieden o.a. studie- en beroepskeuzetrajecten aan, al dan niet in samenwerking met de Twentse voetbalclubs FC Twente en Heracles Almelo. Daarnaast hebben we de JIT- en Invoegtrajecten voor studenten die dreigen uit te vallen of voor studenten die tussentijds overstappen naar een andere opleiding. Tot slot werken we ook met trainingen zelfvertrouwen en bijspijkerprogramma’s om kennis en vaardigheden van de Nederlandse taal bij te spijkeren.

Loopbaancentrum

In het Loopbaancentrum zijn specialisten werkzaam op de gebieden van testen en onderzoeken, persoonlijke- en gezinsproblematieken, gedragsproblematieken, omgaan met beperking en handicap, omgaan met cultuurverschillen, eergerelateerde zaken en voortijdig schoolverlaten (Leerplicht en RMC-wetgeving).

In bepaalde gevallen heeft de individuele student extra (onderwijs)begeleiding nodig om zijn doelen te kunnen realiseren. Onderwijsteams kunnen studenten met een hulp- of ontwikkelvraag verwijzen naar het Loopbaancentrum. Indien nodig wordt de student door de specialist van het Loopbaancentrum doorverwezen naar externe partners in de hulpverlening (bijv. geestelijke gezondheidszorg, jeugdarts of bureau Jeugdzorg). Het Loopbaancentrum is deskundig in onderwijs én hulpverlening.  

Educatie en Inburgering

Onze Educatie- en inburgeringstrajecten zijn bedoeld voor (jong) volwassenen die hun kennis en vaardigheden om verschillende redenen willen of moeten ophogen of opfrissen. Of om (jong) volwassenen te ondersteunen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Met deze trajecten kan succesvoller worden deelgenomen aan de maatschappij. Al onze trajecten en opleidingen kunnen op maat verzorgd worden, afgestemd op de vragen en wensen die er zijn.

Oriëntatie en ontwikkeling
Zoom
Oriëntatie en ontwikkeling

Accountmanager

Dhr. E. Kamp
Thorbeckelaan 184
7604 XK Almelo
Tel: 06 - 46 70 58 05
ekamp@rocvantwente.nl

Directeur MBO College

Mevr. M. (Marian) Kroeze-Aveskamp
Thorbeckelaan 184
7604 XK Almelo
Tel: 0546 - 80 95 96 (secretariaat)

© ROC van Twente 2018