Educatie en Inburgering

Image Educatie en Inburgering

Onze Educatie- en inburgeringstrajecten zijn bedoeld voor (jong) volwassenen die hun kennis en vaardigheden om verschillende redenen willen of moeten ophogen of opfrissen. Of om (jong) volwassenen te ondersteunen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Door het volgen van één van onze trajecten kan succesvoller worden deelgenomen aan de maatschappij.

Al onze trajecten en opleidingen kunnen op maat verzorgd worden, afgestemd op de vragen en wensen van uw instelling of organisatie.

Educatieopleidingen

Wij bieden opleidingen en cursussen aan op het gebied van taal- en rekenen. Ook inburgeringscursussen en voorbereidingscursussen op het staatsexamen NT2 worden door Educatie aangeboden. Onderdelen als maatschappelijke participatie, voorbereiding op opleiding of werk kunnen onderdeel zijn van de educatieopleiding.

De opdrachtgevers van Educatie zijn bedrijven, gemeenten, maatschappelijke instellingen en particulieren.

De Educatieopleidingen voldoen aan de door het ministerie vastgestelde eindtermen. Meer informatie vindt u bij educatieopleidingen en laaggeletterdheid.

Inburgering

Image Inburgering

Vanaf 1 januari 2013 moeten immigranten met een verblijfsvergunning hun inburgering zelf regelen en betalen.

Wij beschikken over het keurmerk Blik op Werk. Hierdoor is het voor inburgeraars mogelijk om, in sommige gevallen, een lening bij DUO af te sluiten. Meer informatie over inburgering>>

Het 'jaarverslag 2013 Praktijkexamen Inburgering' is beschikbaar bij het secretariaat van het Examenbureau, Lansinkesweg 4, 7553 AE Hengelo (tel: 074 - 852 58 09).

Toetscentrum

Bij het toetscentrum worden officiële toetsen afgenomen op het gebied van Nederlands, moderne vreemde talen en rekenen. Met de toetsresultaten kunnen niveaus worden bepaald en resultaten kunnen gebruikt worden voor het verkrijgen van vrijstellingen.

Cursussen 'op maat'

Voor bedrijven of organisaties zijn wij de aangewezen partner voor cursussen 'op maat'. Wij bieden een breed pakket op maat gesneden bedrijfsopleidingen, cursussen en trainingen.

Taalpunten in samenwerking met ROC van Twente

Wilt u beter leren lezen, schrijven of spreken? Dan kunt u ook terecht bij verschillende Taalpunten in Twente. Eén loket en één aanspreekpunt voor alle vragen over taal. U kunt vrijblijvend binnenlopen bij een Taalpunt tijdens de spreekuren. Openingstijden zijn te vinden op de websites van de bibliotheken.

Vrijwilligers en professionals van het Taalpunt verwijzen u naar de ondersteuning die u nodig heeft. Iedereen die zich bij het Taalpunt aanmeldt, krijgt een intakegesprek met een professional.

Vragen waarvoor u terecht kunt bij een Taalpunt zijn bijvoorbeeld:

 • Kan ik leren lezen/schrijven/spreken of mijn lees-/schrijf-/spreekvaardigheid verbeteren?
 • Waar en hoe kan ik inburgeren?

Daarnaast kunt u er ook terecht voor vragen over bijvoorbeeld een cursus rekenen of digitale vaardigheden of als u bijv. vrijwilliger wilt worden.

ROC van Twente werkt samen met de Taalpunten in Enschede, Almelo, Hengelo, Oldenzaal, Twenterand, Hof van Twente (Goor), Borne, Rijssen-Holten (Rijssen), Nijverdal, Wierden en Haaksbergen.

Gebruik de taalzoeker>> voor alle Taalpunten en aanbieders in de buurt.

Contact

 • Mw. M. Kroeze-Aveskamp
 • directeur MBO College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie
 • Thorbeckelaan 184
 • 7604 XK Almelo
 • Tel. nr. (0546) 80 95 96 (secretariaat)

Contact

 • Dhr. E. (Edwin) Kamp
 • Senior adviseur
 • Mobiel (06) 46 70 58 05
 • E-mail ekamp@rocvantwente.nl
 • © ROC van Twente 2017