Stages / bpv (beroepspraktijkvorming)

MBO: uitleg leerwegen BOL en BBL

Niet alleen kennisoverdracht tijdens stage

Leren in de praktijk is een verplicht onderdeel van een mbo-opleiding.

Tegenwoordig houdt de stage dan ook veel meer in dan alleen kennisoverdracht en is gericht op het verwerven van competenties.
 
Vandaar dat de term ‘beroepspraktijkvorming (bpv)’ beter aansluit dan ‘stage’.

De twee leerwegen in het mbo: BOL en BBL

Image De twee leerwegen in het mbo: BOL en BBL

De termen BOL en BBL kom je vaak tegen in studiegidsen of websites van mbo-instellingen. Maar wat is nu precies het verschil tussen beide leerwegen?

BOL = Beroepsopleidende Leerweg
In de BOL ga je de hele week naar school en daarnaast loop je stage om praktijkervaring op te doen. Een leerjaar bestaat uit gemiddeld 1.600 klokuren. Een deel van die uren bestaat uit stage-uren (BeroepsPraktijkVorming), maar ook de tijd die je gemiddeld nodig bent om je huiswerk te maken. Voor BOL-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 geldt dat je het eerste jaar tenminste 700 begeleide onderwijsuren hebt. Voor de Entreeopleiding zijn dit er tenminste 600. Daarnaast volg je stage.

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
In de BBL begin je direct met werken en ga je één of twee dagen in de week naar school om de theorie te leren. Je volgt minimaal 200 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 uur stage (BeroepsPraktijkVorming). Bedenk wel: een BBL-opleiding kun je pas volgen als je een werkplek (al dan niet betaald) hebt bij een erkend leerbedrijf.

BBL student in dienst nemen

Een ander belangrijk verschil tussen BOL en BBL studenten is dat een BBL student in dienst genomen wordt door het bedrijf en een salaris en een studiekostenvergoeding ontvangt .

Een BOL student wordt niet in dienst genomen door het bedrijf, maar heeft in de meeste gevallen wel recht op een stagevergoeding en in sommige gevallen ook een reiskostenvergoeding.

Drie partijen betrokken bij bpv

 In alle gevallen zijn altijd drie partijen betrokken: het leerbedrijf, de student en het ROC.

Image

© ROC van Twente 2018