Stage in de horeca

Image Stage in de horeca

Op deze pagina vindt u informatie over de stage / beroepspraktijkvorming (BPV) in de horeca.

De tijd staat niet stil en onderwijs en praktijksituaties veranderen. Met ingang van schooljaar 2014-2015 heeft een aantal onderwijsvernieuwingen plaatsgevonden, mede als gevolg van maatregelen die voortvloeien uit het actieplan MBO 'Focus op Vakmanschap'.

Info voor bedrijven

Mogelijk heeft u in de afgelopen jaren één van onze studenten van de opleiding Manager/ondernemer horeca of Fasttrack hospitality manager opgeleid tijdens hun stage/BPV.

Hartelijk dank daarvoor! Leren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van de opleiding. U en uw bedrijf leveren daarmee een essentiële bijdrage aan ons horecaonderwijs. 

Mogelijk kloppen onze studenten weer bij u aan met de vraag of ze bij uw bedrijf stage mogen lopen. Graag informeren wij u over de vernieuwingen in het onderwijs bij de opleidingen Manager/ondernemer horeca en Fasttrack hospitality manager en de gevolgen die dat heeft voor mogelijke stages in uw bedrijf.

Manager/ondernemer horeca (4-jarig)

Image Manager/ondernemer horeca (4-jarig)

Studenten die in augustus 2014 starten met de opleiding, lopen een bedieningsstage in leerjaar 1 (ontwikkelingsgericht) en een bedieningsstage in leerjaar 2 (kwalificerend). Deze studenten ronden kerntaak 4 (meewerken in een drank- en spijsverstrekkend bedrijf) af in leerjaar 2.

De stage in het derde leerjaar zal voor deze studenten in het teken staan van kerntaak 5 (18 weken; meewerken in een logiesverstrekkend bedrijf). In leerjaar 4 staat een management/ onderzoeks-stage op het programma (14 weken). De klankbordgroep bedrijven is betrokken bij het verkennen van de mogelijkheden om een goede invulling aan deze stage te geven.

Fasttrack hospitality manager (versneld traject voor havisten)

Studenten die in augustus 2014 starten met deze opleiding ronden kerntaak 4 af in hun eerste leerjaar. In het tweede leerjaar wordt een 18-weekse stage in het kader van kerntaak 5 gepland.  

Met welke studenten krijgt u in het schooljaar 2014-2015 mogelijk te maken

Leerjaar 1 MOH 2014-2015: 300 uur Beroeps Praktijk Vorming (BPV)
Na de positieve reacties die wij vorig jaar hebben ontvangen na de korte blokstage aan het begin van het schooljaar, wordt in het schooljaar 2014-2015 de blokstage uitgebreid tot 4 weken (150 uur). De uren dienen gemaakt te worden tussen 29 september en 31 oktober 2014. Na de blokstage volgt aansluitend een lintstage voor de resterende 150 uur, in hetzelfde leerbedrijf. Het totaal van 300 uur dient afgerond te zijn vóór 31 mei 2015.

De student krijgt voor deze stage geen vergoeding. Wel wordt een bijdrage aan het stagefonds gevraagd van € 0,75 per uur (€ 225,= voor de gehele stage).

Leerjaar 2 MOH 2014-2015: 380 uur Beroeps Praktijk Vorming
In leerjaar 2 verdwijnt de lintstage. Deze wordt vervangen door een blokstage. Studenten in leerjaar 2 lopen 380 uur (10 weken) stage in de bediening (kerntaak 4). Het gaat hier om een kwalificerende stage. De helft van de studenten loopt stage in periode 3 (26 januari 2015 tot en met 17 april 2015) en de andere helft in periode 4 (20 april tot en met 26 juni 2015).

Het betreft hier een betaalde stage, waarbij de student een stagevergoeding ontvangt van minimaal € 314,= per maand. Daarnaast wordt een bijdrage aan het stagefonds gevraagd van € 150,= voor de gehele stage.

Leerjaar 3 en 4 MOH 2014-2015
De studenten van leerjaar 3 en 4 volgen nog het 'oude' programma, met zowel in leerjaar 3 als in leerjaar 4 een stage van 20 weken. Het betreft hier de stages voor de kerntaken 4 (kwalificerend) of 5 (ontwikkelingsgericht en kwalificerend).

Studenten ontvangen hiervoor een stagevergoeding van minimaal € 314,= per maand. Daarnaast wordt aan het stagebedrijf een bijdrage aan het stagefonds gevraagd van 300,= voor de gehele stage.

Leerjaar 1 Fasttrack hospitality manager (FHM, versneld traject): 300 uur BPV
Ook eerstejaarsstudenten van het versnelde traject volgen in leerjaar 1 een stage die in het teken staat van kerntaak 4 (bediening). Zij starten vanaf november met een lintstage, met aan het einde van het schooljaar een kwalificerende blokstage van 4 weken (1 tot 26 juni 2015) in hetzelfde leerbedrijf.

Studenten ontvangen geen stagevergoeding. Wel wordt aan het bedrijf een bijdrage aan het stagefonds gevraagd van € 0,75 per uur (€ 225,= voor de gehele stage).

Leerjaar 2 Fasttrack hospitality manager (FHM, versneld traject):
In het schooljaar 2014-2015 volgen deze studenten nog het 'oude' programma, met een blokstage kerntaak 5 aan het begin van het schooljaar en een kwalificerende stage van 20 weken (kerntaak 4) van begin februari 2015 tot het einde van het schooljaar.

De lange stage is een betaalde stage, waarvoor de studenten een vergoeding van minimaal € 314,= per maand ontvangen. Daarnaast wordt aan het leerbedrijf een bijdrage aan het stagefonds gevraagd van € 300,= voor de gehele periode.

Samengevat ziet dit voor schooljaar 2014-2015 er als volgt uit:

  • MOH1 nieuw: 300 uur: 4 weken blok in oktober, daarna lint Kerntaak 4 Ontwikkelingsgericht
  • MOH2 nieuw: 380 uur: 10 weken; blok in jan/mrt of apr/juni Kerntaak 4 Kwalificerend
  • MOH3 oud: 800 uur: 20 weken; diverse periodes Kerntaak 4 of 5 Kwalificerend
  • MOH4 oud: 800 uur: 20 weken; augustus 14 tot jan. 15 Kerntaak 4 of 5 Kwalificerend
  • FHM1 nieuw: 300 uur: lint vanaf nov.; blok 4 weken in juni 15 Kerntaak 4 Ontwikkelingsgericht / Kwalificerend
  • FHM2 oud: 160 uur: 5 weken: blok bij start schooljaar Kerntaak 5 Kwalificerend en
  • FHM2 oud: 800 uur: 20 weken vanaf eind januari 2015 Kerntaak 4 Kwalificerend

Ook een stagiair begeleiden?

Mocht u geïnteresseerd zijn in het plaatsen van één of meer studenten in uw bedrijf, dan kunt u dat bij ons aangeven via het directiesecretariaatdeng@rocvantwente.nl. Via het secretariaat kunt u in contact komen met onze bpv-coördinatoren.

Vanzelfsprekend brengen wij uw bedrijf onder de aandacht van onze studenten.

Image

© ROC van Twente 2018