Ik zoek een stagiair voor mijn bedrijf of instelling

Image Ik zoek een stagiair voor mijn bedrijf of instelling

U heeft de intentie om vakmensen op te leiden? En u wilt daarvoor tijd, ruimte en middelen vrijmaken?

Wij op onze beurt willen heel graag met de praktijkopleider(s) in uw bedrijf samenwerken om de vakmensen van morgen op te leiden.

Erkend leerbedrijf

Voordat u studenten mag opleiden, heeft uw bedrijf een officiële erkenning nodig die wordt verzorgd door de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

De stagecomponent in de beroepsopleiding

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg

In de BOL gaan studenten de hele week naar school en daarnaast lopen ze stage om praktijkervaring op te doen. Een leerjaar bestaat uit gemiddeld 1.600 klokuren. Een deel van die uren bestaat uit stage-uren (BeroepsPraktijkVorming), maar ook de tijd die gemiddeld nodig is om  huiswerk te maken. Voor BOL-opleidingen op niveau 2, 3 en 4 geldt dat studenten het eerste jaar tenminste 700 begeleide onderwijsuren hebben. Voor de Entreeopleiding zijn dit er tenminste 600. Daarnaast volgen de studenten stage.

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg

In de BBL beginnen studenten direct met werken en gaaan ze één of twee dagen in de week naar school om de theorie te leren. De student volgt minimaal 200 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 uur stage (BeroepsPraktijkVorming). Bedenk wel: een BBL-opleiding kan pas gevolgd worden als de student een baan heeft bij een erkend leerbedrijf.
 

Beroepsgericht onderwijs

Onderwijs op basis van beroepsgerichte kwalificaties
Wie een mbo-opleiding volgt, krijgt sinds 1 augustus 2012 onderwijs op basis van beroepsgerichte kwalificaties. Dit geldt voor de studenten van alle regionale opleidingscentra (roc's), agrarische opleidingscentra (aoc's) en vakscholen. De student leert de kennis en vaardigheden die bij een opleiding horen, maar leert ook hoe hij/zij in bepaalde situaties moet handelen. Beroepsgericht onderwijs heette vroeger ook wel competentiegericht onderwijs (cgo).

Doel beroepsgericht mbo
De beroepsgerichte kwalificatiestructuur moet de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt verbeteren. Verder kan het de doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) te vergroten. Dit moet de mbo-student stimuleren om onderwijs te (blijven) volgen.

 

Begeleiding

 Tijdens de stage hebben de studenten recht op een goede begeleiding in de vorm van

  • ondersteuning, 
  • beoordeling van hun functioneren
  • contact met hun school. 

De meeste stagebedrijven geven hun stagiairs een -onverplichte- stagevergoeding.

Contact met onze bpv-coördinatoren

Elk MBO College of groep van opleidingen in ons ROC heeft één of meer bpv-coördinator(en).

Via het secretariaat van het desbetreffende MBO College kunt u in contact komen met deze bpv-coördinator(en).

© ROC van Twente 2018