Ondernemerslab Twente

Image Ondernemerslab Twente

 Het Ondernemerslab Twente biedt een inspirerende leeromgeving voor studenten van het ROC van Twente. Studenten worden opgeleid tot (aanstaande) ondernemer.

Daarbij kijken we vooral hoe we je persoonlijk ondernemerschap nog beter kunnen ontwikkelen.

Experimenteren in een 'laboratorium'

Image Experimenteren in een 'laboratorium'

In het zogenaamde laboratorium, dat in het Ondernemerscentrum H164 wordt ingericht, kunnen studenten van het ROC van Twente onder begeleiding van adviseurs van het ROZ experimenteren, de haalbaarheid van hun bedrijven onderzoeken en zekerheid verwerven om daadkrachtig als zelfstandig ondernemer te kunnen starten. 

Buiten het schoolgebouw

De externe oriëntatie (vestiging buiten de school, externe begeleiding door adviseurs van het ROZ) en de bewustwording van het persoonlijke ondernemerschap van een dergelijk ondernemerslab wordt eveneens toegepast op de ondernemersgerelateerde aspecten binnen het mbo-onderwijs. 

Wat willen we bereiken?

  • De realisatie van studentbedrijven (Student Compagnies) in en met het ondernemerscentrum H164 in samenwerking met het ROZ.
  • Studenten in een labomgeving de gelegenheid bieden om, volgens een onderwijskundig concept te starten met een eigen bedrijf, dan wel zich daarop voor te bereiden.
  • Een versterking van de regionale sociale economie en ondernemerschap in het onderwijs en onder studenten.
  • Een verduurzaming van het netwerk onderwijs en ondernemen en uitbouw met nieuwe partners.

Contact

Ondernemerslab Twente

  • A. (Bert) Timmerman
  • Enschedesestraat 164
  • 7552 CL Hengelo (Ov.)
  • Mobiel (06) 21 28 45 56
  • E-mail atimmerman@rocvantwente.nl
  • © ROC van Twente 2018