belastingvoordeel en scholingssubsidies

Het werkt motiverend, kwaliteitsverhogend en de theorie is direct toepasbaar in de praktijk. De voordelen van (bij)scholing van medewerkers zijn legio, maar er zijn ook enkele haken en ogen.
Het volgen van een training kost nl. altijd tijd en geld.

Geen fiscale scholingsaftrek meer

Helaas heeft de overheid al sinds 2004 de faciliteiten voor scholingsaftrek te laten vervallen. 

De kosten voor vakcursussen, bedrijfsopleidingen en opleidingen en studies voor een beroep zijn daarom niet meer aftrekbaar van de belasting.

Wettelijke ruimte en scholingssubsidies

Door wettelijke ruimte en scholingssubsidies goed te benutten, hoeft de kostenpost geen belemmering te zijn. 

Uw branchevereniging (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven - KeBB) en/of het scholingsfonds, waarbij uw bedrijf is aangesloten (en natuurlijk uw eigen accountant of administratiekantoor) kunnen u over de vele regelingen en mogelijkheden adviseren, zoals bijvoorbeeld: 
  • Wet Vermindering Afdracht (WVA)
  • No riskpolis voor jonge werklozen 

Daarnaast beschikken de brancheverenigingen meestal over eigen scholingsfondsen.

 

Scholingsfondsen (O&O-fondsen)

Voor een groot aantal branches zijn er specifieke scholingssubsidieregelingen, zoals de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). 
Die zijn meestal afhankelijk van de branchevereniging, waarbij u als bedrijf bent aangesloten.

Werkgevers die de CAO toepassen en hun werknemers cursussen laten volgen, komen in aanmerking voor een nominale vergoeding uit het scholingsfonds voor reis- en cursuskosten.
De voorwaarden waaronder deze vergoedingen worden verstrekt, worden vastgesteld door het bestuur van het scholingsfonds.

© ROC van Twente 2017