belastingvoordeel en scholingssubsidies

Om de professionele ontwikkeling van medewerkers te stimuleren, zijn diverse regelingen en subsidies in het leven geroepen.

Slim gebruik maken van de mogelijkheden kan de inzet van bij- en omscholing financieel aantrekkelijker maken.

Wettelijke ruimte en scholingssubsidies

Advies? Brancheverenigingen, scholingsfondsen en natuurlijk accountants en administratiekantoren kunnen uitkomst bieden. 

Op de site van Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) staan diverse mogelijkheden voor scholingsgerichte subsidies en fondsen. Zo is er bijvoorbeeld de Subsidieregeling praktijkleren die tot doel heeft bedrijven en organisaties te stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen (BBL).

Ook op de site van het Leerwerkloket Twente is informatie te vinden over diverse financiële regelingen waarvan een werkgever gebruik kan maken.

Scholingsfondsen (O&O-fondsen)

Voor een groot aantal branches zijn er specifieke scholingssubsidieregelingen, zoals de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen). Deze zijn meestal afhankelijk van de branchevereniging waarbij een bedrijf is aangesloten.

Werkgevers die de CAO toepassen en werknemers cursussen laten volgen, komen in aanmerking voor een nominale vergoeding uit het scholingsfonds voor reis- en cursuskosten.
 
De voorwaarden waaronder deze vergoedingen worden verstrekt, worden vastgesteld door het bestuur van het scholingsfonds.

© ROC van Twente 2018