EVC voor uw bedrijf of organisatie

De voordelen van EVC


De toekomst van het bedrijf
De werkomgeving verandert continu door technologische ontwikkelingen, strengere eisen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu en internationalisering. De rol van kennis wordt voor onze economie dan ook steeds belangrijker.

Bedrijven krijgen beter inzicht in het niveau waarop de werknemer werkzaam is als deze een EVC-procedure doorloopt. Bedrijven die investeren in de ontwikkeling van lerende en zich ontwikkelende werknemers zijn de concurrentie altijd een stap voor.

Medewerkers zijn flexibeler inzetbaar
Door de kennis en ervaring van de medewerkers in kaart te brengen, worden zij flexibeler inzetbaar binnen de organisatie.

Ook zijn medewerkers bij een reorganisatie makkelijker en verantwoord op een andere plek in de organisatie te plaatsen. Wanneer een bedrijf onverhoopt afscheid moet nemen van medewerkers, dan kunnen zij de medewerker een Ervaringscertificaat meegeven, waarmee hun kans op een andere baan groter is.

Opleidingen worden korter en de drempel lager
Heeft een werknemer wel werkervaring opgedaan, maar geen relevante diploma's? Het Ervaringscertificaat verlaagt de drempel voor werknemers om aan een opleiding te beginnen. Met een Ervaringscertificaat kunnen medewerkers vrijstelling krijgen voor een deel van hun vervolgopleiding. Dit kan soms wel twee jaar schelen. Een medewerker is dus sneller klaar met de opleiding.
In sommige gevallen kan een Ervaringscertificaat verzilverd worden tot een diploma. Zie Verzilvering Ervaringscertificaat voor meer informatie.

Kosten, belastingvoordeel en subsidies

Een indicatie voor de prijs voor een EVC-procedure is €1.375,- tot  €1.700,- per kandidaat (peildatum jan. 2017). Groepen krijgen een offerte op maat.

Werkgevers
In een aantal sectoren is vergoeding mogelijk, soms zelfs tot 100%, door bijdragen van opleidingsfondsen en/of sectorplannen. Klik voor informatie op de site van het O&O-fonds.
Vraag onze adviseur bedrijfsopleidingen naar de mogelijkheden.

Werknemers
Als een medewerker zelf het Ervaringscertificaat betaalt, zijn de kosten aftrekbaar van het belastbaar inkomen onder, in elk geval, twee voorwaarden (2016) waar rekening mee moet worden houden:
1. de procedure wordt uitgevoerd bij een erkend EVC-aanbieder;
2. voor het opvoeren van scholingskosten via de inkomstenbelasting geldt een drempel van €250,-

In diverse cao’s is vastgelegd of je aanspraak maakt op een tegemoetkoming in de kosten voor een EVC-traject. Kijk in je eigen cao wat hierover is afgesproken.

Contact

Vragen over EVC? Neem contact op met STIPT of één van de bedrijfsadviseurs.

© ROC van Twente 2017