EVP: Ervaringsprofiel

Profiel voor de arbeidsmarkt

Over EVP

Het EVP laat, net als EVC, zien over welke kwaliteiten iemand beschikt. In tegenstelling tot EVC kent het EVP geen formele beoordeling aan het eind. Een EVP kan ook een opstap zijn naar een Ervaringscertificaat (EVC).

In een EVP-procedure brengen we verschillende, vooraf afgesproken competenties in beeld. Zo is snel te zien of de EVP-kandidaat over de juiste competenties beschikt voor een loopbaanstap, voor verdere scholing, voor een wijziging van functie en dergelijke.

Kandidaten krijgen inzicht in:

 • Wie ben ik?
 • Wat kan ik? 
 • Wat zijn mij ervaringen waard?
 • Waar liggen mijn sterke kanten?

Een EVP-procedure dwingt tot nadenken over waar je goed in bent en wat je te bieden hebt op de arbeidsmarkt.

Afhankelijk van het doel wordt een standaard voor de EVP-procedure gekozen, bijvoorbeeld een arbeidsmarktrelevant profiel of een functieprofiel. Zo kunnen in een EVP-procedure competenties aan de orde komen zoals ‘samenwerken & overleggen’, ‘formuleren & rapporteren’, ‘kwaliteit leveren’, ‘omgaan met druk en tegenslag’ of het kunnen ‘opvolgen van instructies & procedures’.

Waarom EVP?

Mensen met een Ervaringsprofiel hebben een CV en portfolio opgebouwd. Ze hebben inzage in hun competenties, weten beter waar hun kwaliteiten liggen en kunnen deze ook beter verwoorden. Hierdoor stijgt hun waarde op de arbeidsmarkt en waarmee ze hun kansen op het behouden (en verkrijgen) van werk vergroten.

EVC of EVP

 

Ervaringscertificaat

Ervaringsprofiel

Overeenkomstige doelen

 • De persoon laten inzien wat zijn ervaring waard is: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik.
 • Het geeft de kandidaat zelfvertrouwen, een gevoel van en eigenwaarde.
 • Motiveert de kandidaat om een volgende stap te zetten in de loopbaanontwikkeling.
 • Efficiënt op de arbeidsmarkt in situaties van ‘van werk naar werk’ door kwalitatief beter zicht op aanwezige ervaringen en competenties.
 • Matchen van kandidaten met vacatures gaat beter.
 • Focus bij beide op instroom, doorstroom en uitstroom.

Onderscheidende doelen

 

 • Erkennen van competenties in relatie tot een landelijk erkende standaard.
 • Mogelijkheid tot verzilveren met oog op verkrijgen van een diploma.
 • Mogelijkheid tot bekorten opleidingsduur of aantal scholingsdagen.
 • Bij aanwezige ambitie: hogerop of bredere inzetbaarheid.
 • De standaard kan in overleg worden samengesteld bv gericht op functieprofiel of arbeidsmarktrelevantie.
 • Regionale inkleuring is mogelijk bij keuze van standaard.
 • In te zetten als HR-instrument voor effectief POP.

 

Duur en kosten

Duur: ca. 6 weken

Kosten: 650 - 800 euro

Eindrapportage = Ervaringsprofiel 

Contact

 • Gieterij 200
 • 7553 VZ Hengelo

© ROC van Twente 2017